Flygmedicincentrum får ÖBs kvalitetspris

Försvarsmaktens kompetenscentrum för flygmedicin, Flygmedicincentrum, har tilldelats ÖBs Kvalitetsutmärkelse. FMC får utmärkelsen bland annat för att det är en enhet som präglas av allas delaktighet, öppenhet, resultat och ansvar. I motiveringen betonas att enheten har ett välutvecklat helhetstänkande som bygger på ett kundperspektiv.

ÖBs kvalitetsutmärkelse delas ut till ett förband, en skola eller ett centrum inom Försvarsmakten som kan vara förebild för övriga. Förra året var det P 4, Skaraborgs regemente som mottog utmärkelsen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.