Förbättrad kundnöjdhet för försäkringsbolagen

Sakförsäkringsbolagen får högre betyg i år jämfört med förra året. Dessutom är företagskunderna mer nöjda i år än under tidigare mätningar. Kunderna har tyckt till om sak- och livförsäkringsbolag.

Nu har kunderna sagt sitt om försäkringsbolagen, Svenskt kvalitetsindex presenterar resultaten.Vesta och If står för årets största förbättringar bland privatkunderna. If står även för årets förbättring bland företagskunderna som generellt är mer nöjda i år än tidigare mätningar. Att kunderna ger högre betyg till If beror till stor del på bättre image.

Att sakförsäkringskunderna blivit nöjdare förklaras med att prisvärdheten upplevs högre, kunderna anser alltså att de får mer för pengarna från sitt sakförsäkringsbolag.

Enda delbransch utan förbättring

Bland de stora livbolagen ligger Handelsbanken Liv och Länsförsäkringar i topp för privatpersoner. Skandia som rasat i kundnöjdhet fram till 2004, når nu den högsta noteringen sedan 2002. Störst ökning uppvisar Folksam.

Tjänstepensionsbranschen är den enda delbranschen om inte förbättrat sin kundnöjdhet i årets undersökning. Dessutom noteras det att Alecta som var klar vinnare förra året har gjort en kraftig tillbakagång.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.