Ökad kundnöjdhet för dagligvaruhandel

Svenska folket ger sin dagligvarubutik högre betyg i år jämfört med föregående år. Dessutom pekar kundnöjdheten för hela delbranschen på en ökning när Svenskt Kvalitetsindex mäter dagligvaruhandeln.

Svenska folket har tyckt till om dagligvaruhandeln, byggvaruhus, Apoteket och Systembolaget. Dagligvaruhandeln pekar i år på en ökning och får det högsta betyget på länge. Också byggvaruhusen som mäts för femte gången når i år sin bästa notering med Hornbach i topp och därefter K-Rauta, Beijer bygg samt Byggmax. Både Apoteket och Systembolaget har relativt oförändrade betyg. Dock har lojaliteten till Apoteket ökat och man har överlag höga betyg från kunderna.

Ökad lojalitet

Bland storkedjorna inom dagligvaruhandeln har ICA fortsatt försprång mot Coop och Axfood. Lidl har förbättrat kundnöjdheten som trots det är fortsatt låg. Köpmönster och betyg varierar mellan de olika delarna av dagligvaruhandeln. Allmänt sett ger kunder till stormarknader sin butik högre betyg än de som oftast utnyttjar servicebutiker.

För dagligvarubranschen som helhet har lojaliteten ökat betydligt och är nu högre än tidigare.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.