Företag drar åt svångremmen

Strategier för att minska kostnader och risker är det som företag prioriterar högst för att hantera lågkonjunkturen. Det visar en undersökning bland 225 inköps- finans-, och företagsledare från hela världen som Ariba, ett företag specialiserat på så kallad spend management, genomfört. Att hitta nya besparingsmöjligheter, automatisera processer och se över risker när det gäller leverantörer är några av de områden förtagen prioriterar.

Detta prioriterar företagen:

1. Hitta nya besparingsmöjligheter snabbare, exempelvis genom att minska lagerhållningsrisken eller använda externa resurser för att nå snabbare resultat. Många sparar också på nya, orörda områden som kontorsmaterial, juridiska kostnader och personalförmåner.

2. Automatisering av tidsödande processer och kostsamma pappersbaserade flöden.

3. Se över leverantörskedjor. Att mildra risker och hantera leverantörer har hög prioritet bland företagen på grund av oro att viktiga leverantörer går omkull. Samtidigt inser många att det är viktigt att hitta en jämvikt mellan besparingar och den långsiktiga stabiliteten i leverantörskedjan.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.