nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Forskare undersöker kvaliteten i vården

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Hur kvalitets- och säkerhetsaspekter kan utvecklas inom vården. Det ska sex europeiska forskningsinstitut, däribland The Jönköping academy for improvement of health and welfare, undersöka i ett stort forskningsprojekt. Projektet får nu cirka 30 miljoner kronor från EU-kommissionens sjunde ramprogram för hälsoforskning. I projektet ingår tio fallstudier som ska mynna ut i en kvalitets- och säkerhetsguide och ett ramverk för utvärdering av kvalitet och säkerhet på sjukhus.

– I dagsläget är kunskapen begränsad om vad som fungerar bäst i olika sammanhang. Sådan information är särskilt viktig nu när allt fler patienter söker vård över landsgränserna i Europa. Detta projekt ger oss unik inblick och fördjupad kunskap genom att vi kan jämföra erfarenheter från flera sjukvårdssystem, säger Johan Thor, föreståndare för Jönköping academy for improvement of health and welfare.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Ledningen engagemang skapar mest nytta

Läsarenkät

Ledningens engagemang är det som skapar allra mest nytta i den nya versionen av Iso 9001:2015. Det visar en enkät som Kvalitetsmagasinet gjort bland sina prenumeranter. Paradoxalt nog menar dock hälften av de svarande att det nya kravet på ledningen ännu inte gett några effekter i verksamheten.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.