Första ackrediteringarna för verifiering av utsläppsrapporter

BVQI och DNV Certification har som första certifieringsorgan i Sverige blivit ackrediterade av SWEDAC för verifiering av utsläppsrapporter för koldioxid. 1 januari 2005 trädde systemet för handel med utsläppsrätter i kraft i Sverige och inom resten av EU. Senast 31 mars 2006 måste beräkningarna vara verifierade av en oberoende, ackrediterad granskare. I Sverige omfattas ca 450 företag och anläggningar, främst energi-, papper och massa-, stål-, kemi- och livsmedelsindustrin, av systemet för handel med utsläppsrätter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.