Första kvinnan i ISO:s topp

Efter snart 60 år har ISO, International Organization for Standardization, för första gången valt en kvinna till en av platserna i toppen av organisationen. Ziva Patir heter den kvinna som fått förtroendet att sedan årsskiftet vara vicepresident för ISO.

ISO:s första kvinnliga vicepresident heter Ziva Patir och är vd för Israels standardiseringsorganisation. Formellt innebär utnämningen att hon har valts till vicepresident för ISO med speciellt ansvar för samordning av, och regler för, standardiseringsarbetet inom ISO.

– Det är en ära att få bli vald som första kvinna, säger Ziva Patir.

Flera viktiga uppgifter

ISO är en organisation som funnits i snart 60 år. Ziva Patir valdes vid ISO:s General Assembly, som hölls i september i fjol i Buenos Aires i Argentina.

Hennes uppdrag startade vid årsskiftet, och frågan är om det kommer att märkas att en kvinna för första gången valts till vicepresident för ISO.

– Jag hoppas att jag kan utgöra ett gott exempel för yngre kvinnor som vill arbeta inom ISO, säger Ziva Patir. Dessutom vill jag utveckla sättet att ha möten för att underlätta för ett yngre ledarskap inom ISO.

Ziva Patir menar att mycket förändringar gjorts inom ISO de senaste åren. Det är en process som hon vill ska fortsätta.

– Det är viktigt att vi kan involvera exempelvis utvecklingsländerna mer, förklarar hon.

Mer känt

En annan viktig uppgift blir att göra ISO synligare bland allmänheten. Det finns standarder för nästan allt. Stort som smått och människor berörs hela tiden i sin vardag av standarder utan att vara medvetna om det.

– Jag tycker att vi kan marknadsföra ISO bättre genom exempelvis annonsering, nätverksbyggande och PR, förklarar hon.

Ziva Patir vill också att processen för att ta fram standarder ska göra snabbare. Hon vill också lyfta fram frågan om hur ISO:s standarder ska kunna göras ännu attraktivare på marknaden.

– Ett sätt är att göra standarderna enklare att använda. Att man exempelvis kan göra språket i standarder och dokument enklare och tydligare, säger Ziva Patir.

Socialt ansvar

En annan fråga som hon säger att hon vill arbeta med är utvecklingen av andra typer av standarder än de som ISO traditionellt arbetat med.

– Den nya standarden för Social Responsibility är ett exempel på den nya typen av standarder som jag tycker ISO ska utveckla, konstaterar Ziva Patir.

Under 2004 kommer ISO att ta fram en rapport som lägger grunden för framtida arbete med riktlinjer och standarder för socialt ansvarstagande i såväl företag som andra typer av organisationer. Social Responsibility handlar om hur företag och organisationer arbetar med sociala ansvarsfrågor i samband med till exempel miljö, etik, säkerhet och arbetsmiljö.

ISO 9000 har hittills varit ISO:s mest framträdande standard, och den standard som blivit mest spridd, tillsammans med ISO 14000. Ziva Patir tror att standarden för Social Responsibility har potential att bli lika spridd och känd som standarderna för kvalitets- och miljöledning.

Fakta

Ziva Patir

Ålder 51

Gift och tre barn

Bor i Tel Aviv

p>Började arbeta på Israels standardiseringsorganisation, SII, 1976

Chef för SII:s kvalitets- och certifieringsavdelning 1985-1996

Vd för SII från 1996

Ordförande för Israels Kvalitetsorganisation 1994-2000

Medlem av ISO:s styrelse 2001-2002

Vicepresident för ISO och ordförande för ISO:s Technical Management Board 2004-2005

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.