Kvalitetsfanan i topp om Swedac får bestämma

Hans-Eric Holmqvist heter Swedacs alldeles nya generaldirektör. Han blir chef i en tid där de europeiska länderna skärper kontrollen av varor och tjänster och arbetar för att jämka samman sina nationella kontrollsystem. Stora förändringar är med andra ord att vänta, inte minst för Swedac.

Sedan i början av maj har Swedac, styrelsen för ackreditering och kontroll, fått en ny generalsekreterare. Han heter Hans-Eric Holmqvist och har tidigare arbetat som statssekreterare på justitiedepartementet och som utredare i diverse sakfrågor. Senaste utredningen gällde en översyn av svensk marknadskontroll, något som på många plan berör Swedacs verksamhet, då de är ansvariga för att samordna kontrollen de varor som florerar på marknaden.

Kvalitet

Swedac är en viktig spelare när det gäller kvalitets- och verksamhetsutveckling. De kontrollerar att företag och organisationer följer uppsatta krav och ackrediterar även certifierarna, de vill säga de konsulter som sedan certifierar företag mot exempelvis ISO-standarderna. Enligt Hans-Eric Holmqvist ska kvalitetsfanan hållas högt. Under sin tid som generaldirektör kommer han bland annat att arbeta för ett ökat användande av standarder som ISO 9000.

– Standarder är bra eftersom de skapar transparens och ger utomstående ett intyg för att man gjort det man ska. De går att jämföra internationellt och ger ett gemensamt språk som skapar förtroende, säger Hans-Eric Holmqvist och tillägger att fördelarna överväger nackdelarna, även om standarder ibland kan tyckas väl krångliga och byråkratiska.

Stagnerad marknad

De senaste åren har den svenska marknaden för certifieringar legat relativt stilla. En nedgång från 2001 till 2002 följdes av uppgång och idag är antalet certifierade företag ungefär lika många som för fyra år sedan.

Att antalet certifieringar inte ökar tror Hans-Eric Holmqvist kan ha att göra med att lågkonjunktur präglat svenskt näringsliv. Han tror också att det kan bero på att företag slagits ihop så att det rent statistiskt ser ut som marknaden stagnerat även om det i själva verket inte är hela sanningen. Andra orsaker kan vara att utländska kontakter inte längre trycker på lika mycket som tidigare och att antalet standarder blir allt fler.

–Branscher och sektorer driver fram sina egna standarder. Ett exempel är miljöstandarden ISO 14001 och energistandarden SS 62 77 50, som är snarlika. Jag är inte övertygad om att det är bra att antalet blir fler, särskilt inte när de är närbesläktade. Då kan det räcka med tolkningsdokument, menar Hans-Eric Holmqvist.

Ökat intresse

Han är egentligen inte särskilt orolig över att siffrorna för certifieringar legat stilla utan tror att att intresset för frivilliga standarder bara kommer att öka. Fler och fler branscher vill ha tredjepartscertifiering och kraven på öppna standarder kommer att bli hårdare, inte minst från EU. Just nu arbetar Europeiska unionen intensivt med att skärpa internationella krav för marknadskontroll och med att komma överens om gemensamma produktkrav för varor och tjänster, en fråga som också ligger Swedac varmt om hjärtat.

– Jag tror att intresset för en internationellt accepterad standard och tredjeparstcertifiering för varor, men också för tjänster kommer att öka. Särkilt när det omdiskuterade tjänstedirektivet träder i kraft och det kommer också att ställa andra krav på oss, säger Hans-Eric Holmqvist.

I framtiden tror han att öppen kontroll och tredjepartscertifiering kommer att bli aktuellt inom allt fler områden och också bli ett komplement till myndigheternas tillsyn.

– Ett sådant exempel skulle kunna vara sjukvården. Jag tror att en utveckling mot öppna kontrollsystem är en viktig framtidsfråga.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste