Från kollega till chef

Hur är det att ena dagen vara kollega för att nästa dag vara chef? I boken Från kollega till chef får du veta hur du kan hantera övergången mellan rollerna på ett smidigt sätt.

Den som väljer att bli chef över sina forna kollegor konfronteras med en rad konkreta utmaningar och dilemman. Lis Vibeke Kristensen och Anne-Marie Thalund vill med sin bok ge läsaren ett praktiskt redskap för hur man kan hantera ledarrollens utmaningar. Boken fokuserar på övergången från rollen som kollega till chef och behandlar teman som makt, kommunikation och konflikthantering. Boken, som ges ut av Studentlitteratur, tar också upp de redskap man kan använda sig av för att minska stress och hur man ska utnyttja sina nätverk.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.