Frukost viktigt för prestationen

Kvinnor över 51 år är bäst på att äta frukost visar en undersökning från Previa. De som äter bra på morgonen orkar mer under arbetsdagen. Här är tipsen på hur arbetsgivare kan bidra till bättre frukostvanor.

Frukost viktigt 
för prestationen
Stock.xchng

Stressiga morgnar kan göra att frukosten bortprioriteras, men det är ett misstag enligt företagshälsoföretaget Previa som menar att du presterar bättre med gröt i magen. Därför uppmanar företaget arbetsgivare att uppmuntra till goda frukostvanor.

– Frukosten lägger grunden för att vi ska orka med arbetsdagen. Eftersom frukosten har så tydligt samband med hur vi presterar bör arbetsgivare uppmuntra sina anställda att äta frukost, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ansvarig på Previa.

Företaget genomförde en undersökning bland 55 000 anställda mellan åren 2008 och 2010. Resultatet visar att äldre är bättre på frukost än yngre, och att frukostvanorna även skiljer sig åt mellan olika län i landet. Bäst på att äta frukost är de anställda i Halland. Sämst på frukost är män i Västerbotten och Norrbotten. Unga män under 35 år är mest benägna att hoppa över dagens första mål, hela 13 procent. Generellt sett är kvinnor i medelåldern bäst, 97 procent av kvinnor över 51 år äter en rejäl portion frukost. Det gör att de har bra energi under arbetsdagens första timmar.

– En ordentlig frukost med müsli, gröt eller grovt bröd är en tydlig friskfaktor. För att hålla en jämn blodsockernivå fram till lunch bör man även ta en frukt eller något annat mellanmål under förmiddagen, säger Urban Svensson.

Här listar Previa ett gäng tips till den arbetsgivare som vill verka för goda frukostvanor på arbetsplatsen.

Frukosttips till arbetsgivare

1. Öka kunskapen. Ordna föreläsningar på arbetsplatsen om kost och om frukostens betydelse för arbetsinsatsen.

2. Överväg flextid. Om medarbetarna kan styra mer över sin arbetstid kan det bli lättare att hinna äta frukost.

3. Ge inspiration. Bjud på gemensam frukostbuffé där medarbetarna får tillfälle att pröva nya goda frukostalternativ.

4. Utbilda cheferna. Cheferna är förebilder i organisationen och det kan vara viktigt att öka deras kunskap om kost och hälsa.

5. Utse hälsoinspiratörer. Förändringar i livsstil tar tid. Genom att utbilda hälsoinspiratörer som motiverar och stöder sina arbetskamrater när det gäller hälso- och friskvård ökar chanserna till förbättrade vanor.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.