Hur mår chefen?

Cheferna har en nyckelroll när det gäller arbetsmiljön för de anställda. Men hur mår egentligen chefen själv? Det ska Christina Björklund vid Karolinska Institutet ta reda på. Hon har fått en miljon kronor i bidrag från AFA Försäkring för att studera psykosocial arbetsmiljö för chefer inom kommun och landsting.

I studien ska Christina Björklund och hennes kollegor undersöka chefernas psykosociala arbetsmiljö och hälsa utifrån olika chefsnivåer, verksamheter och kön. Man vill bland annat få vetskap om vilka faktorer som påverkar chefers arbetsstress, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa.

Ett syfte med studien är att resultaten ska kunna användas som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.