Innovationer är framtiden

60-talisterna går i pension, 40-talisterna når en vårdkrävande ålder och unga medarbetare väljer hellre den privata banan. Den offentliga sektorn står inför stora framtida utmaningar. Det ska ett nytt innovationssamarbete råda bot på.

Innovationer är framtiden

Vinnova och Sveriges kommuner och landsting, SKL, slår sig nu samman för att samarbeta kring innovation och förnyelse i kommuner, landsting och regioner.

– Samarbetet med SKL ska leda till att kommuner och landsting snabbare kan tillgodogöra sig nyttan av ny forskning, teknik och arbetsmetoder för att kunna erbjuda högkvalitativ samhällsservice, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Satsningen kommer att pågå till och med 2014 och i år planeras satsningar på:

* Innovationsslussar på lokal och regional nivå för att tillvarata idéer från personal och företag.

* Etablering av test- och demonstrationsmiljöer för att underlätta införandet av innovation.

* Kompetensutveckling för att stärka ledarskapet för innovation.

* Etablering av nya former för medskapande innovation och ökad spridning av innovationer inom äldreomsorgen.

* Stärka förmågan att upphandla innovationer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.