Investera i arbetsmiljön och spara pengar

Ekonomin är en avgörande faktor för företagen. Men trots det beräknas inte investeringarna i arbetsmiljö, personal och kompetens. Det menar Prevent som tagit fram ett kalkylprogram för arbetsmiljön.

– Vi tycker att det är lätt att räkna på investeringar i maskiner, men har fortfarande svårt att räkna på personalinvesteringar, säger Gunnar Lagerström, projektledare på Prevent.

Han menar att man hittills har varit bäst på att synliggöra kostnader för sjukskrivning, men att det är många kostnader och förlorade intäkter i verksamheten som inte är lika synliga, exempelvis om personal slutar eller inte trivs.

Service av arbetsmiljö

Prevents kalkylverktyg räknar vad sjukfrånvaro och personalomsättning kostar utifrån de faktiska tal som läggs in. Den beräknar också vad ett problem kostar och när det blir lönsamt att åtgärda det, samt om investeringen är lönsam och hur mycket investeringen sparar på längre sikt. Dessutom kan den göra nyckeltalsberäkningar för verksamhetsstyrning där mål och åtgärder kan läggas in och utvecklingen följas.

Lägre sjukkostnader, lägre kostnader för personalomsättning och nyanställningar, bibehållen kompetens, ökad trivsel och kompetentare medarbetare är några av de besparingar som Prevent anser beräkningar på arbetsmiljön kan bidra till.

– Vi hoppas att verktyget kan motivera till regelbunden service av arbetsmiljön, precis på samma sätt som vi ser över våra maskiner och bilar, säger Gunnar Lagerström.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.