Joseph M Juran är död

Den 28 februari avled Joseph M Juran, en av de personer som betytt mest för kvalitetsutvecklingen i världen. Han blev 103 år.

Joseph M Juran är död
Bengt Klefsjö

Joseph M Juran föddes på julafton 1904 i Braila i Österrike, men familjen flyttade till USA när han var åtta år. Hans karriär inom kvalitet inleddes som 19-åring på kontrollavdelningen vid Western Electrics Hawthorne-fabrik i Chicago. Efter andra världskrigen valde han att starta en egen konsultverksamhet inom kvalitetsområdet och blev en flitigt anlitat konsult och föreläsare världen över. Under 1950 och 60-talen blev han flera gånger inbjuden till Japan för att föreläsa och undervisa om kvalitet, något som bland annat sådde fröet till Toyotas framgångsrika satsning inom området. I Sverige föreläste Joseph M Juran vid Kungliga tekniska högskolan 1950.

Kvalitet mer än kontroll

Joseph M Juran breddade kvalitetsbegreppet och spred kunskap om att det inte räcker med att effektivisera kontrollarbetet, utan att det också är nödvändigt att arbeta systematiskt med kvalitetsfrågor inom alla funktioner som direkt påverkar produkternas kvalitet. Han poängterade även ledningens roll.

Under 1990-talet avslutade Joseph M Juran sin professionella karriär och slutade ge kurser utomlands. Under 1993-94 genomförde han en turné i USA för att presentera en sista endagskurs med titeln ”The Last Word”. 2005 blev han promoverad till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.

Flitig föreläsare

Joseph M Juran publicerade mer än 200 artiklar, författade 30 böcker i olika upplagor, och genomförde över 400 kurser och seminarier i 37 länder. Han är förmodligen den person som haft det största inflytandet på kvalitetsutvecklingen i världen. Hans inflytande kommer för lång tid, kanske för alltid att ha betydelse för området.

I sina memoarer som kom ut 2003 skriver Juran: ”Ni som har era karriärer inom kvalitetsområdet ska vara lyckliga. Ert område kommer att växa under ert liv, speciellt gäller detta inom sjukvård, utbildning och offentlig förvaltning.”

otnot: Kvalitetsmagasinet har publicerat två artikelserier om Joseph Juran, den senaste 2004 skriven av Bengt Klefsjö och Lennart Sandholm.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.