Kvalitetsbarometer inom LSS

Hur upplever personer som bor i bostad med särskild service kvaliteten? Det har Sollentuna kommun tagit reda på genom att göra en kvalitetsbarometer för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

De sex kvalitetsområden som ligger till grund för undersökningen är; Sjävbestämmande och integritet, inflytande och delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet, helhetssyn och meningsfull sysselsättning.

200 personer ingick i undersökningen och 70 procent av dem svarade, antingen själva eller med hjälp av anhörig och stödperson. Undersökningen utfördes av Blekinge FoU.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste