Rätt metod för rätt verksamhet

För att kvalitetsarbetet ska fungera effektivt måste det anpassas till organisationen. Det är medicinaren och civilekonomen Stefan Kunkels resultat efter forskning om hur svenska sjukhuskliniker arbetar.

Många sjukhuskliniker har aktivt kvalitetsarbete, dock är det inte alltid anpassat efter de krav som organisationen ställer. En uppsjö av olika arbetsmetoder gör det också svårt att välja vilken som passar verksamheten bäst. Stefan Kunkel har i sin avhandling studerat hur olika sjukhuskliniker arbetar i praktiken, och har utifrån det tagit fram verktyg som ska underlätta förbättringar.

Krav för kvalitet

Stefan Kunkel säger själv att hans forskning ska hjälpa både chefer och personal inom sjukvården. De hjälpmedel han tagit fram handlar om att beskriva och utvärdera kvalitetsarbetet, men också hur man planerar förbättringsarbete. Han har i avhandlingen beskrivit kraven för de vanligaste kvalitetsmetoderna, som avvikelsehantering, kvalitetsregister och samordning mellan kliniker. Med hjälp av de kraven ska chefer lättare kunna välja vilket kvalitetssystem de ska använda för just sin verksamhet.

Många gånger är det också utveckling eller förändring av de system som redan används, som ger bäst effekt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.