Kompetensbrist oroar

I många branscher blir det allt svårare att hitta rätt kompetens. Forskningsinstitutet Ratio ska nu undersöka hur problemet kan lösas.

I många sektorer och branscher i Sverige råder en ökande kompetensbrist. Från 1990-talets början har åldern då en årskull är ute på arbetsmarknaden (då 75 % är etablerade) stigit från 20 till nära 30 år. Mycket talar för att detta har allvarliga konsekvenser för företagens kompetensförsörjning. Nu genomför forskningsinstitutet Ratio en förstudie till ett forskningsprojekt om företagens kompetensförsörjning. Ett särskilt fokus kommer att ligga på ungas sena inträde på arbetsmarknaden. Målet är att identifiera och förklara bristerna i företagens kompetensförsörjning. Studien ska beskriva konsekvenser för företag, individ och samhälle samt hur lagar, regler och incitamentssystem på området kan bli mer ändamålsenliga. Förstudien genomförs tillsammans med ett flertal förbund inom Svenskt Näringsliv och ska ligga till grund för ett större projekt som startar under våren 2012.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.