Kritik mot kvalitetssystem för högskolor

I måndags presenterades regeringens proposition om ett nytt kvalitetsutvärderingssystem för högre utbildning. Naturvetarna är kritiska till delar av innehållet.

Naturvetarna anser att kvalitetssäkringen i propositionen i för hög grad baseras på studenternas självständiga arbeten och att kvaliteten i dessa arbeten inte kan fungera som en indikator på utbildningens kvalitet som helhet.

Dessutom anser de att sälva utbildningsresultaten tydligt behöver stämmas av mot de mål och examenskriterier som föreligger den aktuella utbildningen och att självutvärderingar, platsbesök, alumnienkäter och studentarbeten inte är tillräckliga för att lyckas med detta. Istället föreslår de oberoende utvärderingar som är jämförbara mellan högskolorna och att internationella jämförelser inkluderas där det är möjligt.

Resurser för resultat

Naturvetarna är också tveksamma till det föreslagna systemet med resurser kopplade till utvärderingsresultatet och vill lyfta frågan om skolor som lyckas mindre väl inte ska få öronmärkta resurser för att förbättra sin verksamhet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.