Kundfokuset som försvann

"Kunden i centrum" och "ökat kundfokus" har blivit slit- och slängformuleringar snarare än förverkliganden i företagen. Det visar mätningen Sverige 2010+.

Mätningen är tänkt att synliggöra svenska värderingar genom att låta ett urval lista de ord som de bäst tycker beskriver den rådande och önskade kulturen i samhället och på arbetsplatsen. Enligt Preera som genomfört undersökningen visar en internationell jämförelse att Sverige har långt kvar innan begreppet ”kunden i centrum” blir verklighet på arbetsplatserna.

Studien visar också att värderingar som kreativitet, lärande och innovation hamnar långt ner på listan. Ord som toppar är istället ärlighet, respekt och ansvar. Något som Preera tolkas som att Sverige ligger långt efter andra länder när det gäller nytänkande och kundfokus.

– Vi behöver skapa en innovationskultur som tydligare utgår från kundbehov och kundvärde. Sverige har alltför länge präglats av ett ingenjörssamhälle som hyllat det ensamma geniet som uppfinnare. Om vi ska kunna hävda oss i den globala konkurrensen är det hög tid för svenska företag att börja förändra sin syn på innovation och affärsutveckling, säger Martin Sande, konsult på Preera och en av initiativtagarna till den svenska studien.

Här kan du ladda ned mätningen:

www.preera.se/preera/sv/sverigestudien

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.