Kvalitetsbranschens farligaste jobb

Bristande produktkvalitet, dåliga placeringar på kvalitetsranking med negativ publicitet som följd. Det var många utmaningar som väntade Paul Welander när han tog jobbet som Volvos sjätte kvalitetschef på sju år.
– Jag vill, det är det som driver mig. Det finns inga måsten utan allt bygger på en vilja att hela tiden bli bättre, framhåller han.

Det är idag snart ett år sedan Paul Welander utsågs till kvalitetschef på Volvo Personvagnar. Före honom hade fem kvalitetschefer avlöst varandra i tät följd utan att komma till rätta med kvalitetsproblemen som företaget brottades med. Bland annat hade tekniska problem drabbat flera av de nya modellerna. Dessutom hade Volvo på ett år dalat på den omtalade kvalitetsrankingen JD Powers från plats 14 till 31 av 36 undersökta bilmärken.

Detta var däremot inte något som avskräckte Paul Welander när han tackade ja till posten, tvärtom.

– För mig var det en smickrande utmaning att jag blev tillfrågad för jobbet, säger han och betonar att uppgiften framför allt kändes energigivande.

Att det det varit så stor omsättning på posten innan är inget han reflekterat särskilt mycket över. Han anser inte att jobbet som kvalitetschef på Volvo är speciellt utsatt. Han menar att hans företrädare arbetat utifrån sina förutsättningar och gjort ett bra jobb under rådande omständigheter och att det finns andra förklaringar till att de bytt jobb.

Snabb i vändningarna

Som kvalitetschef är Paul Welander ansvarig för kvalitet inom områdena produkt, försäljning och service. Det första han gjorde när han tillträtt var att kartlägga verksamheten och ta reda på hur organisationen mådde för att lära känna den och få en uppfattning om vilka områden som var i störst behov av omvårdnad.

Många av de problem som Volvo tidigare drabbats av bottnade i bristande kvalitet i produkterna. Risk för överhettning i fläktpaketen, vindrutetorkare som lossnade och andra problem som gav upphov till negativ publicitet och kostnader för företaget. Ett av de områden som tidigt utkristalliserade sig som ett av de viktigaste att jobba vidare med var därför produktkvalitet.

Paul Welanders strategi handlar om att stärka de fyra benen som kvalitetsarbetet vilar på; information, infrastruktur, mätning och uppföljning samt kvalitetsverktyg och processer.

– Ju fortare världen snurrar desto viktigare blir det att hålla i de processer vi har och inte ta några genvägar, säger han och förklarar att snabba omställningar också ställer hårdare krav på att de olika benen kvalitetsarbetet står stabilt.

Struktur i ryggen

Dessutom vill han stärka fokus på kunderna inom alla delar av verksamheten och förbättra kommunikationerna, både inom företaget och ut mot omvärlden så att informationsflödet från kunder och leverantörer kommer in i produktionen.

Han har bland annat dragit igång frekventa möten mellan olika delar av organisationen där man lägger stor vikt vid att agera på kundproblem. De industriella systemen, som består av konstruktion, produktion och inköp, möter exempelvis de största marknaderna en gång per månad för att säkra att de har rätt fokus på kundproblem. För att snabbt kunna lösa produktärenden har man också gjort en del strukturella omorganiseringar. Genom att underlätta informationsflödet inom organisationen kan energin läggas på att lösa problem som uppstår i stället för att sortera i all information.

– Dialogen mellan de industriella systemen och säljbolagen är viktig, betonar Paul Welander. Med en klok organisatorisk struktur i ryggen blir det också mer fart i ärendena.

Sprida kvalitetstänket

En annan viktig utmaning för Paul Welander har varit att missionera kvalitetsbudskapet, att skapa förståelse ute i organisationen, både högt och lågt. Det handlar om att skapa en känsla för vad den enskilde medarbetarens arbete innebär.

– Rätt från mig, är ett bra mantra. Det handlar om diciplin, att hålla sig till de arbetsuppgifter som är viktiga, men också om en förståelse för helheten, framhåller han.

Under året har Paul Welander därför rest runt en hel del ute i organisationen och pratat kvalitet. Engangemang kommer genom dialog, upplysning och kunskap, betonar han och lägger själv stor vikt på att sprida en positiv anda kring kvalitetsarbetet.

– Man kan inte kräva ansvar av den som inte vet, kommunikation är A och O. Genom att utmana och följa upp försöker jag sätta fingret på det som är viktigt, förklarar han och betonar att han strävar efter att uppmuntra och nyttja den glädje som finns i verksamheten.

Mycket kvar att göra

Till exempel betraktar han själv inte problem som någonting negativt utan en möjlighet att göra något bättre. Att aldrig luta sig tillbaka och sätta armarna i kors, utan att hela tiden jaga vidare för att ligga i täten. Ett av de områden som Paul Welander tycker fungerar bra i Volvo är försäljnings- och servicekvalitet där man har utvecklat bra processer och verktyg och jobbar med rätt typ av informationsflöden. Här ligger Volvo bland de tio bästa på alla marknader, något som han tror andra delar av organisationen har mycket att lära av.

Under året som gått sedan Paul Welander tog över ansvaret för kvalitetsfrågorna har företaget klättrat tio placeringar på JD Powers årliga ranking och ligger idag på plats 21. Men målet är högre än så och mycket arbete kvarstår. När det gäller området kundnöjdhet har företagsledningen ett uttalat mål om att Volvo Personvagnar ska bli rankad bland de tre bästa i världen.

– Vi är inte alls där vi vill vara ännu, det finns mycket kvar att göra. Men trenden pekar åt rätt håll och under året har vi förbättrat oss på alla områden. I USA är vi exempelvis det varumärke som förbättrats snabbast vad gäller produktkvalitet det senaste året, så det är bara att fortsätta, säger en optimistisk Paul Welander.

/Fakta/ Paul Welander, kvalitetschef på Volvo Personvagnar

Ålder: 47 år

Bor: I Göteborg med familj

Karriär: Civilingenjör i maskinteknik och har gjort karriär på Volvo, bland annat som ansvarig för provningsverksamheten i Göteborg. Har varit eftermarknadsansvarig (service, reservdelar och tillbehör) i USA i tre år och har senast arbetat med utveckling av nya bilmodeller där han ansvarat för kaross- interiör- och exteriörutveckling.

Drivkraft: ”Rätt från mig” och ”Jag vill”. Det finns inga måsten och ingenting är omöjligt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.