Kvinnor är bättre chefer

Jämställdhet Fler män än kvinnor är chefer och fler män strävar efter en chefsposition. Men när det kommer till kvaliteten på ledarskapet så är kvinnor bättre, visar en ny undersökning.

Ennovas årliga undersökning om arbetsglädje (EEI) har bland annat undersökt sambandet mellan ledarskapskvalitet och kön. På den lägsta chefsnivån i svenska företag och organisationer, upplever medarbetare som har kvinnliga chefer högre ledarskapskvalitet än medarbetare med manliga chefer.

– Kvinnliga chefer drar ifrån manliga chefer oavsett om vi mäter chefernas förmåga att uppnå mål eller att utveckla avdelningen, säger Calle Vestman, Sverigechef på Ennova.

En förklaring till att det ändå inte finns fler kvinnliga chefer i Sverige är att kvinnor generellt sett inte strävar efter chefspositionerna. Betydligt färre kvinnor än män söker eller har planer på att söka en chefstjänst. Att män hellre vill bli chefer gäller inom alla åldersgrupper, utbildningsnivåer och branscher.

Av undersökningen framgår att medarbetare tycker att deras arbetsplats ger lika möjligheter för kvinnor och män. Men chefer kan ändå vara en bromskloss för kvinnors karriärambitioner. Varken medarbetare eller chefer anser nämligen att en jämlik könsfördelning ger bättre ledarskapskvalitet.

– Det är oroväckande när chefer som ska rekrytera kvinnliga chefer inte själva tror på en jämlik könsfördelning, då cheferna har ansvar för att upptäcka de kvinnliga talangerna och sedan anställa dem. Cheferna måste därför komma till insikt om att det är värt att aktivt satsa på kvinnor, säger Calle Vestman.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.