Jämställt bland chefer om två decennier

Trots vissa framsteg på jämställdhetsfronten dröjer det till år 2031 innan det finns lika många kvinnliga som manliga chefer i Sverige. På de högre chefsnivåerna går det fortfarande väldigt långsamt.

Jämställt bland chefer om två decennier

Nyligen släppte chefsorganisationen Ledarna sin årliga Jämställdhetsbarometer. Den visar på flera framsteg. Bland annat att andelen kvinnliga chefer ökat under senaste decenniet. Till exempel är fyra av tio chefer i första linjen kvinnor.

Men tittar man bland Sveriges vd:ar är bara tolv procent kvinnor. Och tre av fyra mellanchefer är män.

– Utvecklingen går otroligt långsamt. Sverige har helt enkelt inte råd att slösa bort kompetens och därmed konkurrenskraft genom att fortsätta välja bort hälften av potentiella chefsämnen, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

Läs hela rapporten här: http://www.ledarna.se/Documents/Rapporter/Jamstalldhet/jamstalldhetsbarometer_2013.pdf

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.