Lean och arbetsmiljö under lupp

Lean gör sitt segertåg genom vården som ett sätt att förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Nu ska ett nytt forskningsprojekt studera hur arbetet med Lean kopplas till arbetsmiljö och hälsa.

Enköpings lasarett använder Lean, samtidigt som de tillämpar en modell för hälsofrämjande arbete inom ett särskilt program, Health Promoting Hospitals (HPH). Terese Stenfors-Hayes vid Karolinska Institutet har fått 3 293 000 kronor från AFA Försäkring för att undersöka vilka effekter kombinationen Lean och hälsofrämjande arbete får för anställda vid Enköpings lasarett.Projektet genomförs i samarbete med Mälardalens högskola.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.