Leanprojekt fortsätter

Leansamarbetet mellan Volvo personvagnar och Blekinge tekniska högskola kan nu gå vidare. Förhoppningen är att kunskap som växt fram under projektets gång ska vara till nytta för andra regionala företag.

I veckan fick samarbetsprojektet mellan Volvo och Blekinges tekniska högskola klartecken för fortsatt finansiering under två år. Nu ska man utveckla en metod för Volvos mellanchefer så att de kan tillämpa Leankonceptet i praktiken, på verkstadsgolvet.

– Det blir roligare och intressantare när alla är medvetna om det nya tänkandet i företaget. Det här är en del av samhällsutvecklingen, säger Jonas Knutsson från Volvo och projektledare Nadir Asnafi vid BTH.

Hållbara fordon

De har hämtat sina idéer från världens ledande industrier, framförallt japansk bilindustri och tillämpat dem i svensk industri. Avsikten är att man vill tillverka fordon på ett hållbart sätt från ett miljöperspektiv. Högskolan ser fram emot hur kunskaperna från partnerskapet, ska bidra till att framtida industriarbetare utbildas i Lean-tänkandet. Blekinges forskningsstiftelse Region Blekinge bidrar med 2,5 miljoner kronor och Volvo investerar drygt sex miljoner kronor i projektet.

Lean innebär en ekonomisk resurssmart och smidig arbetsprocess. Tanken är att man i alla produktionsled ska skala bort sådant som inte skapar värde. Därmed minskar behovet av råvaror och energi, vilket sparar både pengar och miljöresurser.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.