Ledarskap i krissituationer

Samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och risker har aktualiserats under senare år. Ofta består problematiken i dessa lägen av att det krävs att expertis från en mängd olika områden måste samarbeta och hantera situationen tillsammans.

Staber och stabsarbete – ledning vid kriser, risker och olyckor av Stefan Svensson behandlar stabsarbete i samband med olika typer av kriser – såsom situationer med tidspress, då stora värden står på spel, när riskerna är höga eller då staben är mer eller mindre tillfällig. Boken tar upp en rad faktorer som påverkar stabers arbete och den ger även konkreta förslag till hur staber bäst organiseras och bör arbeta.

Boken, som ges ut av Studentlitteratur, riktar sig i första hand till organisationer som arbetar med kriser, risker och olyckor, exempelvis kommunal räddningstjänst, polis och akutsjukvård. Den riktar sig även till organisationer som arbetar med dessa frågor såväl i internationell miljö som på nationell nivå. Boken kan användas i utbildning eller som handbok för stabsarbete.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.