Litet verktyg – stort resultat

Närmare 30 procent av patienterna inom slutenvård lider av undernäring. För att snabbare upptäcka och behandla patienterna använder sig Centralsjukhuset i Kristianstad av en kontrollsticka i fickformat.

Personalen på Centralssjukhuset i Kristianstad ska göra en riskbedömning för undernäring på alla nyinlagda patienter över 65 år, samt de inom särskilda riskgrupper. BMI ska dokumenteras och ätproblem och ofrivillig viktförlust kontrolleras. Kontrollstickan i fickformat fungerar som en komihåglapp och på ena sidan hittar personalen tre kontrollfrågor som utgör riskbedömningen, på den andra sidan förslag på åtgärder som att ändra konsistens, typ av mat eller anpassa besticken.

Efter det dokumenteras uppgifterna i journalsystemet där det finns tydliga riktlinjer för vilka åtgärder som bör sättas in och vem som är ansvarig för dem. Kontrollstickan är framtagen av dietisten Erika Norberg

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.