Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

LO gör tummen upp för lag om integritetsskydd

Det blir vanligare att arbetsgivare vill övervaka sina arbetstagare och få privat information. För att råda bot på problemet föreslår utredningen Integritetsskydd i arbetslivet en ny lag. LO gör tummen upp.

För att förtydliga och stärka skyddet för arbetstagares integritet föreslås en ny lag: lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Den innehåller bestämmelser om arbetsgivares övervaknings- och kontrollåtgärder av arbetstagare, arbetssökande, praktikanter och inhyrd arbetskraft. LO är positiv till lagen.

– Utgångspunkten måste vara att arbetstagarna säljer sitt arbete, inte sig själva, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.

Särskilt positiva är LO till att lagen inte bara omfattar arbetstagare utan också andra kategorier. Arbetssökande kommer inte att behöva visa personliga registerutdrag som saknar betydelse för arbetet.

– Även om man inte vill visa arbetsgivaren utdrag från sitt personregister eller låta denne lagra personuppgifter, så är det inte lätt att vid en anställningsintervju säga nej om arbetsgivaren begär det. I en sådan situation handlar det inte om samtycke mellan två jämbördiga parter. Ens lagliga rätt att som arbetstagare neka arbetsgivaren detta måste ställas i relation till risken för att arbetsgivare uppfattar en som krånglig och därför inte vill anställa en, säger Per Bardh.

Inte tillräckligt skydd

LO anser dock att vissa luckor i lagförslaget måste fyllas. De tycker att arbetstagarna inte får tillräckligt starkt skydd och att arbetsgivarnas rätt att begära medicinska undersökningar ska begränsas mer. Och att lagen bör kompletteras med en regel som ger fackliga organisationer tolkningsföreträde.

– Idag riskerar en arbetstagare att bli uppsagd om den vägrar genomföra ett medicinskt test som arbetstagaren begär. Det är inte alltid som dessa tester kan anses motiverade och därför bör en facklig organisation kunna säga nej i väntan på att Arbetsdomstolen avgör vad som är befogat, säger Per Bardh.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.