Ta vara på erfarenheten i företaget

Vi står inför ett generationsskifte då en stor del av dagens arbetskraft snart kommer att gå i pension. Men hur lyckas man med behålla erfarenhet och kompetens i växlingarna? Age management kan vara en framgångsfaktor.

Age Management är ett uttryck som myntats av forskare vid det finska Arbetslivsinstitutet, FIOH och bygger på att ta tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett ålder. Varje anställd ska ha möjlighet att utvecklas och att medverka till att medarbetare som passerat 50-strecket bibehåller och gärna utvecklar motivation, kompetens och arbetsförmåga, är av stor vikt.

Att satsa på Age management blir allt viktigare då den demografiska situationen i både Sverige och övriga Europa bidrar till att arbetslivet behöver förlängas genom tidigare inträde och senare utträde. Kärnan är alltså att förlänga arbetslivet utan att slita ut medarbetarna.

– För att lyckas måste man specialanpassa generationsväxlingen till varje organisations förutsättningar och behov som också innefattar en växling av kompetens. Många fokuserar enbart på att rekrytera från den yngre generationen och är inte förberedda att förlänga möjligheterna för de mer erfarna medarbetarna. Den kronologiska åldern inte är ett bra mått på en persons arbetsförmåga, berättar Barbro Skoglund på Age Managament i Sverige.

Verktyg till chefer

Age Management i Sverige är en konsultfirma som hjälper arbetsgivare att lyckas med generations- och kompetensväxling. De har bland annat utvecklat den egna BCS-metoden för Age Management/åldersmedvetet ledarskap, ett praktiskt processverktyg som hjälper chefer i företag och organisationer att föra dialog med sina medarbetare om arbetsförmåga.

– Metoden påverkar ledarens attityder och värderingar så att han eller hon ändrar sitt ledarskap om det behövs. BCS-metoden är flexibel och kan anpassas till den arbetslogistik som organisationen har, en viktig förutsättning för att det ska förankras, säger Barbro Skoglund.

Barbros 5 tips för att lyckas med Age Management och generationsväxling

* Ha god kunskap om vad som sker i omvärlden

* Toppledningen måste vara engagerad och involverad

* Växling av kompetens och generation sker inte kollektivt utan på en individuell nivå

* Specialanpassa processen till den egna organisationens behov

* Gör processen flexibel och anpassa den efter förändringar i både företaget och omvärlden

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.