Lönsamma företag har friska medarbetare

Det finns ett klart samband mellan företags lönsamhet och sjukfrånvaron, visar en undersökning som Du&jobbet låtit genomföra.

I undersökningen har de företag som visar högsta lönsamhet ett sjuktal på 9,55 dagar, vilket är lägre än snittet på 11,33 dagar. I företag som visar ett nollresultat har personalen i snitt 15,20 sjukdagar per år.

En möjlig förklaring är att företag som går bra har ekonomiska möjligheter att satsa på arbetsmiljö samtidigt som de finns en positiv anda i företaget, medan de som ligger kring nollresultat är mer pressade att klara bokslut.

2 300 företag med minst 100 anställda deltog i undersökningen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.