Kvinnor friskare i mansdominerade företag

Kvinnor som arbetar i företag med övervägande andelen män är friskare än kvinnor som arbetar i företag med jämn könsfördelning. Även bland män finns en tendens till lägre sjukfrånvaro i mansdominerade företag. Det visar en studie från Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa, Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Män är överlag mindre sjukskrivna än kvinnor. Detta gäller i nästan alla branscher och i alla län. I genomsnitt har kvinnor ungefär dubbelt så många sjukdagar som män. Ett undantag är Kronobergs län där kvinnor endast har drygt en dags högre sjukfrånvaro än männen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.