LTU startar center för e-hälsa

Från behov till färdig produkt. Ett nytt center för e-hälsa ska knyta samman behovsstyrd och patientnära forskning med affärsutveckling av nya tjänster och produkter.

LTU startar center för e-hälsa
LTU

Luleå tekniska universitet startar ett centrum som ska samordna forskning inom e-hälsa med samhälle och näringsliv, Centrum för innovation och e-Hälsa (EIC).

Tanken är att fånga upp de behov som finns på området och utveckla processer för att ta fram kommersiella tjänster och produkter. Allt i samverkan med internationellt ledande forskning. Bakom centret står Norrbottens läns landsting, Luleå tekniska universitet och kommunerna i Luleå, Boden, och Piteå.

– Centret blir en viktig tillgång för forskning och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården i landstinget och kommunerna, säger landstingsdirektör Elisabeth Holmgren.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.