Patienter nöjda med vårdcentraler

Nära 100 000 patienter som gjort ett läkarbesök på en vårdcentral i landet har i en enkät beskrivit vad de tycker om besöket. En stor del, 81 procent, ansåg sig bli bemötta med respekt och ett hänsynsfullt sätt.

Enkäten, som gjorts av Sveriges kommuner och landsting, SKL, visar också att patienterna ansåg att läkaren svarade begripligt på viktiga frågor om behandling och diagnos.

Däremot var resultaten sämre när det gällde patientens möjlighet att själv påverka dag och tidpunkt för sitt besök. De tyckte inte heller att läkaren var bra på att informera om eventuella biverkningar av läkemedel.

– Det är första gången vi frågar patienter över hela Sverige på det här sättet. Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården i alla landsting, säger Håkan Sörman, vd på SKL i ett pressmeddelande.

Fortsatta mätningar

I landstingen i Hallands och Kalmar län gav patienterna goda omdömen på många frågorna som enkäten omfattade. Patienterna i landstingen var nöjda med tillgängligheten och fick i högre grad än i riket i stort, möjlighet att påverka tidpunkt för sitt besök. Mest nöjd var patienterna med bemötandet och minst nöjd var de med hur vårdcentralerna informerade om orsaker till förseningar om besöket inte började i tid.

SKL kommer att fortsätta att mäta patienternas upplevelser av kvaliteten i vården och resultat för bland annat den specialiserade och psykiatriska vården kommer att presenteras efter sommaren.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.