Malmö stad tar hjälp av medborgarna för hållbar stadsplanering

När ett antal stadsdelar i Malmö står inför renovering och nytänkande får de boende i området vara med och bestämma hur stadsdelarna ska utvecklas.

I Malmö ska Herrgården i Rosengård, Holma-kroksbäck, Lindängen och Seved rustas upp. Inom ramen för Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö ska de boende, tillsammans med föreningar, fastighetsägare, företagare och kommunen, ta fram idéer och förslag som bidrar till att utveckla dessa stadsdelar. Restaureringen ska ske på de boendes villkor och delaktighet och Malmö stad hoppas att det leder till förbättrade levnadsförhållanden för de boende.

– Det är självklart att det är Malmöborna som bor i de här områdena, de som är aktiva i föreningslivet eller som arbetar här, vet allra bäst vad som behöver göras för att förbättra, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ett helhelsgrepp

Förhoppningen är att tryggheten och sysselsättningen ökar samtidigt som utanförskapet minskar. Infrastrukturen kan förbättras med till exempel nya tågstationer, badhus och möjlighet till kulturaktiviteter. Hus och gårdar ska fräschas upp enligt de boendes önskemål, allt för att öka den sociala hållbarheten.

– Vi har stora förväntningar på det arbete som nu skjuter fart i Rosengård, Seved, Lindängen och Kroksbäck. Att arbeta tillsammans med människorna i området är den enda fungerande modellen för att skapa varaktig förändring. Gräsrotsperspektivet har saknats i tidigare satsningar vilket vi nu ändrar på, säger, Lari Pitkä-Kangas (MP) stadsekologikommunalråd.

Arbetet med Områdesprogrammen för ett socialt hållbart Malmö är tänkt att i nästa fas utvidgas till fler stadsdelar och ligga till grund för hela Malmös fortsatta arbete med att skapa en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stad.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.