Mer är friskvårdssatsningar

En ny avhandling visar att chefer inom kommunal sektor tänker i hälsofrämjande termer, men att teori har svårt att bli till praktik i organisationen. Ledarskapet är det det hänger på.

Andrea Eriksson är personalvetare vid Nordic School of Public Health och har skrivit avhandlingen Health promoting leadership – A study of the concept an critical conditions for its implementation and evaluation. Där visar hon hur ett hälsofrämjande ledarskap kan utvecklas. Forskningen bygger på fallstudier av hälsofrämjande ledarskapsprojekt och intervjuer med chefer inom kommunal sektor. Avhandlingen visar att ledarskapet är avgörande om en arbetsplats ska lyckas utvecklas till en hälsofrämjande sådan.

–Ledarna behöver arbeta för en arbetsplatskultur med värderingar som inspirerar och motiverar anställda att delta i utvecklingen mot en hälsofrämjande arbetsplats, säger Andrea Eriksson.

Det innebär att jobba övergripande med att bygga en god fysisk och psykosocial miljö, och inte bara satsa på enskilda friskvårdsprojekt för att sänka sjukfrånvaron. Ett säkert ledarskap behövs, liksom att alla mellanchefer får extra stöd i hälsoarbetet. Utvärdering under arbetets gång är en annan viktig beståndsdel, liksom att öka de anställdas inflytande över sitt arbete.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.