Nationellt center för arbetsmiljö efterfrågas

Kunskapsflödet från forskning till praktik fungerar inte optimalt när det gäller arbetsmiljö. Nu föreslås ett nationellt kunskapscentrum som ska bevaka och sprida aktuell kunskap om arbetsmiljö.

Det är Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet som i sin sista skrift Ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö – behov och förutsättningar pekar på behovet i Sverige. De anser att insikten om god arbetsmiljö behöver nå bredare kretsar i arbetslivet. Mot bakgrund av nationella prioriteringar ska centret bevaka, vårda och förmedla kunskap om arbetsmiljö och se över hur arbetsmiljön i Sverige utvecklas i ett längre perspektiv.

Dessutom menar kunskapsrådet att ett centrum skulle kunna göra Sveriges röst hörs i internationella organ och nätverk. De förslår också att centret ska ta fram kunskapssammanställningar och förklara och förmedla aktuell forskning genom via webb och egna konferenser. Målet är att de som arbetar med arbetsmiljöfrågor inom arbetslivet, utbildningssektorn och politiken får mer aktuell kunskap som i sin tur ska leda till bättre hälsa och välstånd.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.