Mobil på möten stör

Företagskultur Tar du med mobilen till mötet? Sju av tio gör det. Men åtta av tio sitter sedan och irriterar sig på att kollegorna använder mobilen under mötets gång. Nio av tio kan tänka sig helt mobilfria mötesrum.

Mobil på möten stör

Teknikanvändning utan tydliga riktlinjer skapar problem på svenska arbetsplatser. 8 av 10 arbetstagare stör sig på att kollegorna kollar mobilen under mötestid samtidigt som 7 av 10 erkänner att de gör likadant själva.

En Sifo-undersökning med drygt 1000 svenska arbetstagare, gjord på uppdrag av Telenor, visar tydligt att vårt konstanta ”on-läge” skapar stress. Drygt 8 av 10 arbetstagare känner behov av att svara omedelbart på inkommande samtal, sms och mail under arbetstid. Majoriteten tror dessutom att ständig tillgänglighet och multitasking är egenskaper som deras arbetsgivare värdesätter.

Undersökningen visar att många arbetstagare är positiva till förändring och kan tänka sig att bryta gamla vanor. Så många som 9 av 10 säger att de är öppna för helt mobilfria möten.

Tips för en sund digital arbetsmiljö:

Sprid kunskap om varför det är viktigt med regler och policys för teknikanvändning.

Inför mobilfria möten.

Inför ljudlöst som standard.

Undvik mobilsamtal i öppna kontorslandskap.

Definiera förväntningar på tillgänglighet.

Uppmuntra medarbetare att använda de tekniska lösningar som finns på arbetsplatsen för att hantera och sortera information.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.