Möjlighet till deltid lockar fler att jobba längre

Medarbetare Äldre medarbetare sitter ofta på värdefull erfarenhet som är viktig för företagets framgång. Men hur ska du lyckas behålla dem fram till pension? Ett tips, enligt Unionens senaste undersökning, är att erbjuda deltid de sista åren.

Hälften av befolkningen i åldrarna 18-64 känner sig oroliga för att de inte kommer att orka jobba tills de går i pension. Om de fick välja själva skulle åtta av tio välja att trappa ner de sista åren av arbetslivet. Det visar Unionens nya undersökning ”Flexibel pension”.

– Unionens medlemmar vill orka jobba hela vägen fram till pensionen och de vill ha råd att gå i pension. Framför allt vill de ha möjlighet att själva välja det som passar dem. Därför ser Unionen att dagens arbetsliv kräver mer flexibla lösningar i slutet av arbetslivet, både genom extra pensionsavsättningar och möjligheten att gå ned i tid, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg

Drygt hälften av allmänheten i åldrarna 18-64 år vill gå i pension före 65 års ålder. Bara en av fem tror att de kommer att kunna göra det. Två av tre känner sig oroliga rent ekonomiskt för att gå i pension. Det gäller i särskilt hög grad kvinnor och personer i åldrarna 30-49 år.

– Den ökande livslängden leder till press på välfärden och innebär lägre pensioner, om vi inte gör något. Ska vi leva på en nivå som vi förväntar oss som pensionärer måste pensionsavsättningarna öka. Fler än Unionens medlemmar kan tänka sig att jobba några år extra om de bara fick göra det på deltid. Det skulle vara mycket värt för både samhället och individen, säger Cecilia Fahlberg.

Bland personer i åldrarna 18-29 år tror 22 procent i högre utsträckning jämfört med totalen på 10 procent att de kommer att gå i pension vid 71 års ålder eller äldre. Däremot uppger bara 3 procent av dem att de vill gå i pension vid den åldern.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.