Nätverk bra för små företag

Strategiska samarbeten för små företag är ett vinnande koncept. Det visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Karolina Elmhester, doktorand i industriell marknadsföring har följt utvecklingen i fyra samarbetsprojekt, så kallade strategiska nätverk. Elva snickeriföretag med färre än 49 anställda ingick i studien och det visar sig att många av Sveriges omkring småföretag skulle klara sig bättre om de hade några kompisar att bilda nätverk med.

Studien visade att nätverket blev ett slags bollplank för ägaren som ofta är ensam i ledningen. Dessutom hade samarbetena strategisk betydelse på produktionsprocesser, marknadsföring och relationer med omgivningen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.