Nätverk vill ha bättre beslut i vården

Nu startar Forum för Health Policy – ett svenskt initiativ för att stimulera kunskapsbaserat beslutsfattande inom hälso- och sjukvården.

Forum för Health Policy är en plattform där politiker, beslutsfattare, forskare och praktiker kan mötas, diskutera och få inspiration. Genom dialogen mellan beslutsfattare och forskare och genom att stärka forskning och kunskapsutveckling i Sverige vill Forum för Health Policy skapa förutsättningar för väl underbyggda politiska och administrativa beslut.

Den 11 maj öppnas webbplatsen www.healthpolicy.se Där man kan hitta senaste nytt inom området health policy både i Sverige och internationellt. Syftet är att stimulera intresse, kunskapsunderbygga och skapa dialog kring vårdsystemets utmaningar och alternativa handlingsvägar. I dagarna kommer man även att inleda en dialog med ett trettiotal beslutsfattare från hela landet under rubriken Kan patienter styra sjukvården? Frågorna rör hur valfrihet och ökat patientinflytande i vården kan utvecklas till verkningsfulla redskap för en vård med högre kvalitet och tillfredsställelse för såväl patienter som vårdgivare.

Forum för Health Policy leds av Johan Calltorp, professor i Hälsopolitik och ledarskap vid Nordiska hälsovårdshögskolan och The Jönköping Academy of Health Improvement samt Richard B Saltman, professor of Health Policy and Management, Emory University Atlanta. Projektet administreras av Vårdalstiftelsen.

/p>

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.