Ny chef samordnar nationell IT-strategi

Gösta Malmer är ny chef för Beställarorganisationens kansli som ansvarar för att samordna och genomföra den nationella IT-strategin för vård och omsorg.

Genomförandet av den nationella IT-strategin kräver en revidering av lagar och regler, samt en gemensam informationsstruktur och teknisk infrastruktur för kommunerna och landstingen.

Arbetet syftar till att utarbeta användarvänliga IT-stöd som ger lättillgänglig information för patienterna, samt samordnade system där informationen kan följa patienten så att den finns tillgänglig för vårdpersonal oberoende av var den registrerats.

Beställarorganisationen är en styrgrupp för alla landstingens, och på sikt även kommunernas, gemensamma IT-satsningar inom vård och omsorg. Gruppen fördelar pengar och upphandlar samtliga IT-projekt för sektorn.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.