Ny standard för serviceboenden på väg

I framtiden ska det bli tydligare vad äldre kan förvänta sig när de flyttar in på serviceboende. En ny europeisk standard är på gång som definierar kvalitetsarbetet och vilka tjänster som ingår.

I veckan träffas svenska intressenter för att diskutera arbetet med den nya europeiska standarden, som väntas vara färdig 2011. Målet är att det ska bli tydligare vad som ingår i ett serviceboende, såväl vilka tjänster de äldre kan förvänta sig som hur kvalitetsarbetet ska bedrivas.

– Tanken är att den nya standarden ska underlätta för många olika parter, dels vårdtagaren som ska kunna känna sig säkrare när han eller hon flyttar till seniorboende. I Centraleuropa har man sett att många blir besvikna när de flyttar in, de köper en lägenhet med tillhörande service, men upplever att de bara får en lägenhet och inte de gemensamma aktiviteterna, säger Henning Törner, projektledare på SIS.

Inspiration från ledningssystem

Han berättar att det ännu inte är klart exakt hur man ska behandla kvalitetsaspekterna i standarden, men säkert är att det blir krav på någon typ av kvalitetsdokumentation. Det kan även bli aktuellt med exempelvis boendeenkäter, riktlinjer kring klagomålshantering och ett systematiskt förbättringsarbete.

– Det är jättesvårt att definiera kvalitet, här har Socialstyrelsen sina beräkningsmodeller medan privata företag kan ha andra. När det gäller förbättringsarbete kan vi nog hämta mycket inspiration från standarder för ledningssystem, säger Henning Törner.

Nära kommunikationer

Standarden gör inte skillnad på om seniorboendet drivs i privat eller offentlig regi. Fler privata aktörer förutom själva serviceföretagen, däribland fastighetsbolag, kan dessutom ha intresse av att delta i arbetet med att ta fram den nya standarden. Henning Törner menar att även de kanske kommer att påverkas, eftersom det i standarden kan tas med krav på att seniorboenden ska ligga nära kommunikationer, men också krav på lägenhetens planlösning och att trygghetslarm finns installerade.

– I Sverige har vi ur flera aspekter unika lösningar för boenden för äldre och det är därför viktigt att vi är med och påverkar det europeiska arbetet. Redan nu är intresset stort och vi har samlat representanter för Sveriges kommuner och landsting och företrädare för privata aktörer och konsumentintressen i den svenska kommittén, säger Henning Törner.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.