Nytt sätt att anmäla arbetsskador

Nu slipper arbetsgivare dubbelarbete och behöver enbart fylla i en blankett via nätet när de anmäler arbetsskador.

– Syftet med vår samverkan är att skapa ett modernt verktyg som underlättar för arbetsgivare att anmäla arbetsskada och tillbud, säger de två generaldirektörerna Dan Eliasson, Försäkringskassan, och Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverket, i en gemensam kommentar.

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att anmäla dödsfall som följd av arbetsolycka, allvarlig arbetsolycka som lett till personskada och tillbud som kunnat leda till personskada. Om den skadade omfattas av den svenska socialförsäkringen, ska en anmälan också göras till Försäkringskassan. Tidigare behövde arbetsgivaren anmäla händelsen till bägge myndigheterna medan man nu fyller i en blankett via nätet.

Anmälningarna ligger till grund för den nationella arbetsskadestatistiken som Arbetsmiljöverket sammanställer.

– Med det här nya och enkla sättet att anmäla räknar vi med att minska mörkertalet, säger Mikael Sjöberg. Det ger oss en klarare bild av tillståndet för arbetsmiljön i Sverige. Vi får därmed bättre förutsättningar att effektivisera våra insatser och bidra till att minska arbetsolyckor och arbetssjukdomar i Sverige. Det är bra för de anställda, för företagen och för vårt samhälle.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.