Ögonöppnare om jämställdhet

Samhälle Tillsammans återskapar vi ojämställdhet om och om igen. Men varför blir det så? Med hjälp av tankeväckande exempel beskriver Nanna Gillberg varför vi inte skapar ett jämställt samhälle.

Ögonöppnare om jämställdhet

Har det hänt någon gång på ditt jobb att någon lägger fram en idé som ingen tar fasta på och någon annan efter några minuter säger exakt samma sak – och då blir innehållet plötsligt viktigt och intressant? Och idén tillskrivs istället personen som upprepade den! Kvinnors idéer får inte alltid samma gensvar som mäns, och härskartekniker såsom osynliggörande och förlöjligande är alltför vanliga visar Nanna Gillberg i den här boken.

Nanna Gillberg, Handelshögskolan, Göteborg.
Nanna Gillberg, Handelshögskolan, Göteborg.

Framförallt belyser boken hur vi tillsammans återskapar ojämställdhet om och om igen. Men varför blir det så? Varför skapar vi inte ett jämställt samhälle? Författaren beskriver att det finns informella hinder. Män och manligt har traditionellt haft högre ”status” än kvinnor och kvinnligt, och ända sedan de gamla grekernas tid har män haft merparten av makt, inflytande och resurser i samhället.

Andra återkommande mönster är fördelningen av det obetalda hemarbetet och oförklarliga lönegap mellan könen. Dolda normer och föreställningar skapar förväntningar och beteenden som bland annat leder till att både män och kvinnor väljer män om de kan.

Spelar bakom skynke
Flera studier visar att bedömningen av kompetens och auktoritet påverkas av den bedömda personens kön såsom att manliga studenter värderar kvinnliga lärare sämre än manliga. Därför spelar aspiranter till symfoniorkestrar numera ofta upp bakom ett skynke.

Vi får ta del av experiment, till exempel ett där studenter bedömer en fiktiv entreprenör som presenteras med en berättelse som Howard för hälften och Heidi för andra hälften. Här blir samma ”person” bedömd som kompetent som Howard, och som osympatisk och självisk som Heidi. Denna sneda bedömning leder till sämre förutsättningar för kvinnor att exempelvis få lån och det skapas lätt självuppfyllande profetior med negativa förväntningar som försvårar ett bra resultat.

Genom ökad medvetenhet om att kön inte ska vara det avgörande kan vi ifrågasätta ”självklarheter”, agera utifrån detta och på så sätt påskynda utvecklingen. Vem vill inte uppleva ett samhälle där alla som kan öppnar dörren för alla, undrar även jag?

Presenterar förgrundsfigurer
Författaren beskriver detaljerat forskningen inom feminism med de olika skolor som finns och hon presenterar flera förgrundspersoner och filosofer såsom Judith Butler, Yvonne Hirdman och Beauvoir. Hon reder också ut begrepp som mansplaining, homosocialitet och performativitet. Även kritik mot feministisk forskning tas upp.

Boken växlar teori med tankeväckande exempel som verkligen engagerar. Den är en ögonöppnare för alla oss noviser som vill lära oss mer om jämställdhet och feminism och även för dem som redan känner till att kön har någon betydelse. Det är en utmärkt introduktion som ger många nya insikter – så läs den!

Yvonne Lagrosen.
Yvonne Lagrosen.

Yvonne Lagrosen, Docent i kvalitetsutveckling. Verksam vid Mälardalens högskola.

 

  • Titel: Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse.
  • Författare: Nanna Gillberg
  • Förlag: Volante
  • ISBN: 978-91-44121-34-5

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.