Olika standarder för vaccinintyg att vänta

Standard En expertgrupp i WHO arbetar med att ta fram intyg för covidvaccinering. Intygen kan komma att fylla flera olika syften och därför följa olika standarder. Från Sverige deltar professor Gunnar Klein.

Olika standarder för vaccinintyg att vänta
WHO, The World Health Organization huvudkontor ligger I Geneve, Schweiz. Bild Adobe Stock.

Flera initiativ pågår för att ta fram intyg för covidvaccinering. Både nationella, inom EU och ett internationelltintyg. De kan syfta till  både att öppna upp det egna samhället, att öppna gränser och att visa en individs vaccinhistoria vid möten med vården i det egna landet eller utomlands.

Det pågår ett antal olika arbeten med att ta fram intyg för covidvaccinering som en expertgrupp i WHO arbetar med. Intygen kan komma att fylla flera olika syften och därför följa olika standarder.Från Sverige deltar professor Gunnar Klein, läkare och immunolog och ledamot i SIS tekniska kommittén för hälso- och sjukvårdsinformatik, i WHO:s arbete.

Professor Gunnar Klein.
Professor Gunnar Klein.

– Det lär inte bli så att vi har ett standardiserat system för hela världen på plats till sommaren. Snarare kommer ett antal nationella projekt att bli klara först, med syftet att öppna det egna landet. Men därutöver kommer den som vill resa att behöva ett intyg som kan bedömas i andra länder, och det är vad WHO:s arbete syftar till, säger han till Kvalitetsmagasinet.

Medan man i Sverige har en inriktning på i första hand digitala intyg har WHO-gruppen inriktningen ”paper first”, fortsätter han. Detta för att intyget ska fungera för invånarna även i länder där digitaliseringen är begränsad. Utmaningen är att göra dessa på ett sådant sätt att det går att bevisa deras äkthet.

– Det kan ske genom att man använder en tvådimensionell kod som kan verifieras, säger Gunnar Klein.

Råder delade meningar

Det har bland experter och beslutsfattare rått delade meningar om huruvida man bara ska kunna bevisa att man fått vaccin – borde inte den som har genomgången infektion och kan visa att de har antikroppar också kunna få ett intyg?

– Argumentet mot detta har varit att man inte kan vara säker på att antikroppar efter infektion ger ett hundraprocentigt skydd. Men det gör ju å andra sidan inte en vaccination heller, säger Gunnar Klein.

WHO siktar på att arbetet med den internationella versionen av ett vaccinpass i sina huvuddrag ska vara klart till sommaren, och även Sverige har ambitionen att vårt nationella pass ska finnas till den första juni. EU har kommit med ett förslag som rör både vaccinationer och laboratorietester men medlemsländerna har inte enats om användningen. Utöver dessa finns det redan idag ett antal kommersiella initiativ att skapa intyg för vaccinerade.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste