Kvalitetsmagasinet – för smartare verksamheter

Kvalitetsmagasinet är tidningen för dig som arbetar professionellt med kvalitet och verksamhetsutveckling. Här får du som läsare både praktiska redskap och nya idéer för det dagliga arbetet.

Nyttoperspektivet genomsyrar tidningen. Du får ta del av exempel från verkligheten där olika typer av verksamheter delar med sig av sina erfarenheter, men också hämta inspiration och bra tips för din egen utveckling.

Kvalitetsmagasinet tar ett brett grepp om kvalitetsfrågorna och skriver om både verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap. Här kan du som läsare också hålla dig uppdaterad om nyheter, trender och aktuell debatt på  området.

Kvalitetsmagasinet utkommer sex gånger per år och har 30 000 läsare.

KM15-3_web_218pxVill du provläsa? Här kan du ladda hem en pdf av Kvalitetsmagasinet med exempel på artiklar. Det finns två varianter, en med case från offentlig verksamhet, en från näringslivet.

Exempeltidning – offentlig verksamhet

Exempeltidning – näringslivet

Kvalitetsprofilen

Förbättringsarbete

Kunskapsmaterial

Karriär

Utbildnings-tv

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.