”Organisationer skulle klara sig bra utan modeller”

Organisationsmodeller låter ofta bra på papperet men när vackra principer möter en krass verklighet är de inte alltid lika fantastiska.
– Ofta skulle organisationer klara sig minst lika bra utan organisationsmodeller som exempelvis kvalitetsledningssystem eller TQM, menar Nils Brunsson, organisationsforskare och professor i företagsekonomi.

Det kommer ständigt nya organisationsmodeller och recept för hur en verksamhet kan bli bättre och mer effektiv. Men enligt Nils Brunsson ska man inte alltid hoppa på tåget när det kommer susande. Det går trender i organisationsutveckling, ofta håller en modell ett par år och sen faller den i glömska eller ersätts av någon annan.

Som mode

– Organisationsmodeller fungerar precis som mode, man tänker inte på trenden medan den pågår, utan ser den först i efterhand, menar Nils Brunsson

Vissa moden, exempelvis jeans eller mörka kostymer blir kvar, men det allra mesta försvinner och likadant är det med organisationsmodeller.

– De modeller som blir kvar behöver inte alltid vara de bästa utan det kan lika gärna handla om att strukturer byggs upp kring modellen. Prisutdelningar, mässor, institutioner och tidskrifter som stöttar gör att en organisationsmodell har en större benägenhet att bli kvar och börja leva sitt eget liv, konstaterar Nils Brunsson.

Byter innehåll

Det kan också hända att ett framgångsrikt koncept byter innehåll över tid. Modellen anpassar sig helt enkelt till dagsläget och även om den är stabil på ytan kan innehållet ändras väsentligt över exempelvis en tioårsperiod.

Generellt är Nils Brunsson skeptisk till alla de organisationsmodeller som florerar på marknaden.

– De låter väldigt bra på papperet, de verkar enkla att applicera, lättförståeliga och rätt, men när de ska implementeras i en komplicerad verklighet framstår de inte längre som så enkla eller självklart bra, menar Nils Brunsson.

Organisationer är olika

De flesta modeller marknadsförs till i stort sett alla typer av organisatione rsäger sig kunna appliceras på alla typer av organisationer, men enligt Nils Brunsson kanske de bara passar för vissa organisationer. Ett kärnkraftverk har inte samma behov och förutsättningar som ett sjukhus och organisationer i olika faser behöver olika modeller. Därför är koncept som är bra för vissa olämpliga för andra organisationer.

Han tycker också att många av modellerna leder till att administrationen ökar på bekostnad av verksamheten.

– Läkare använder ungefär 30–40 procent av sin tid till patienterna och resten till administration och så tror jag att vardagen ser ut på många arbetsplatser.

Leder till vad?

Vad finns det då för mening med att applicera nya organisationsmodeller på sin verksamhet? Nils Brunsson menar att det är svårt att veta vilka positiva effekter en modell får. Förbättrade värden i en organisation kan bero på många andra faktorer än just sättet att organisera verksamheten.

– En kollega till mig studerade ett landsting som gjort stora reformer i organisationen och jämförde den med ett annat landsting som inte hade gjort några reformer alls. Det visade sig att båda landstingen sparat lika mycket pengar, vilket antagligen berodde på att kostnadsbesparingar inom vården just då diskuterades i samhället i stort. Det gick inte att urskilja om det ena landstingets omstruktureringar i sig hade gett några effekter.

Fortsätter att satsa.

Trots allt så fortsätter många organisationer att satsa på nya modeller.

Nils Brunsson tror att det kan bero på krav utifrån, att kunder frågar efter en viss modell som blivit på modet, att alla pratar om den och då är det bara att rätta in sig i ledet.

Modeller har också en tendens att uppfattas som en allmän sanning fast de inte är det. Även om man själv upplevt att en modell inte alls gett verksamheten något annat än extra arbete har man en tendens att tro att det beror på den egna organisationen, att det är den som är speciell och därför inte kan använda modellen– hos alla andra passar den förstås. Därför uppkommer sällan kritik mot organisationsmodeller.

Sund skepsis

Generellt tror han att de flesta organisationer skulle klara sig lika bra utan att använda sig av generella modeller, att varje organisation själva skulle kunna tänka ut vad som passade för just dem. Att andra använt en modell och känner sig nöjda är ingen bra anledning till att satsa stort eftersom varje verksamhet har olika behov.

– Jag skulle råda alla till lite sund skepsis. Det är bättre att börja med att implementera en organisationsmodell i liten skala för att prova om den passar den egna organisationen. Det är den egna erfarenheten och inte andras som man ska lita på.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.