Otydlig lag kring stressrelaterad ohälsa

Arbetsmiljö Ingen arbetsgivare har hittills dömts för att ha underlåtit att förebygga stressrelaterad ohälsa. Detta trots att svenska arbetsgivare är skyldiga att förebygga stress. Lagen är för otydlig, visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Peter Andersson, forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har i sin avhandling i juridik studerat arbetsgivares ansvar för att förebygga stressrelaterad ohälsa. Han har gått igenom bakgrunden till arbetsmiljölagarna, de principer som genomsyrar dessa och hur de påverkar arbetsgivares ansvar att förebygga stress. Särskild vikt har lagts vid vad regler kring god psykosocial arbetsmiljö och krav på stressprevention innebär i praktiken.

Trots att stress är ett av de stora arbetsmiljöproblemen idag så visar studien att reglerna är så oklara att arbetsgivare har svårt att begripa hur de ska ta sitt ansvar. Inom de flesta andra områden inom arbetsmiljölagstiftningen finns det bindande föreskrifter med tydliga sanktioner, vilket saknas när det gäller förebyggande av stress.

– Det finns över hundra specifika föreskrifter från Arbetsmiljöverket som rör den fysiska arbetsmiljön, bland annat fem om tryckkärl. Men fortfarande saknas det föreskrifter för förebyggande av stress. Det är hög tid att införa bindande regler på det psykosociala området, säger Peter Andersson i ett pressmeddelande.

Han tycker att det är anmärkningsvärt att ingen arbetsgivare ännu hållits straffrättsligt ansvarig och att det är ett resultat av att reglerna är otydliga.

– Arbetsmiljölagstiftningen är föråldrad. Dagens regler är i hög grad samma som i 1889 års yrkesfareslag och har svårt att förebygga det moderna arbetslivets hälsoproblem.

Fakta

Avhandlingens titel: Vidta alla åtgärder som behövs – en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö. (Handelshögskolan vid Göteborgs universitet)

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.