Projektledning får standard

Idag finns en mängd olika metoder och verktyg för projektstyrning. Nu pågår arbetet med en global standard för projektledning som ska göra det enklare att komma överens om vad som krävs för att genomföra projekt.

Det finns ett stort behov av ökat samförstånd och bättre träffsäkerhet i projektarbete. Idag misslyckas till exempel 8 av 10 it-projekt för att beställare och leverantörer inte har ett gemensamt språk och inte är överens om vad som krävs för att genomföra ett projekt.

Under nästa år kommer en en global Iso-standard för projektledning som har som målsättning att ersätta branschspecifika standarder. Den första standarden för projektledning kommer att följas av fler vägledande standarder.

– När det blir tydligare vad som kan förväntas av ett projekt kommer företag och organisationer att spara pengar eftersom de kan använda resurser mer effektivt och planera bättre, säger Torben Grut,R&D Manager på Semcon och ordförande i Sis-projektet.

För den som är intresserad finns det möjlighet att vara med i arbetet med att ta fram nya standarder inom projektledningsområdet via Swedish Standards Institute. Sis.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.