Workshop i projektutveckling

Idag och på fredag kan den som befinner sig i Karlskronatrakten delta i en projektutvecklings-workshop med östliga grannar.

Det är Blekinge Tekniska Högskola som anordnar workshopen i syfte att ge intresserade möjlighet att presentera sina projektidéer för en panel med experter på projektutveckling. Projekten får konstruktiv feedback och deltagarna får en möjlighet att träffa möjliga framtida projektpartners från andra länder runt Östersjön.

Totalt 14 projekt har sänt in projektbeskrivningar till workshopen i Karlskrona och kommer att presentera sina idéer. De inlämnade förslagen rör frågor som till exempel: utvecklande av den kreativa sektorn med affärsmodeller, utvecklande av turismen i södra östersjöområdet, utbildningsutbyte inom yrkesutbildning, utvecklande av grannsamverkan mot brottslighet samt ungdomsutbyten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.