Mjuka aspekter viktiga för lyckade projekt

Umeåforskaren Mattias Jacobsson har granskat ett samverkansprojekt mellan Skanska och Jämtkraft. Resultatet lyfter fram värdet av människorna som arbetat i projektet.

Det är inte bara god struktur och projektplanering som har betydelse för om ett stort samverkansprojekt ska falla väl ut eller inte. Enligt Mattias Jacobsson vid Umeå universitet betyder så kallade mjuka aspekter mycket för projektets utveckling och framgång. För att komma fram till den slutsatsen har han granskat Destination 2011, ett samverkansprojekt mellan Skanska och Jämtkraft i syfte att minimera risken för elavbrott. Projektet, som berör ett stort antal markägare, består av cirka 300 delprojekt och utgör en investering på ungefär en miljard kronor. Enligt Mattias Jacobsson har en stor utmaning varit att få samarbetet att fungera mellan de inblandade parterna och samtidigt skapa goda relationer till omgivande aktörer, såsom kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket och berörda markägare.

Samla kontoret

Mattias Jacobsson menar att det är särskilt viktigt att anställa gränsöverskridande personer som är vana att jobba med olika expertområden och yrkesgrupper. Det är särskilt viktigt när inblandade aktörer i ett samverkansprojekt har olika kunskapsområden och olika sätt att arbeta på. Angeläget är även att utveckla sammansvetsade projektgrupper, rekrytera en erfaren projektledare samt projektmedlemmar som har förmåga att ta eget ansvar.

– Det är också viktigt att förstå omgivningens och medarbetares krav, lägga tid på att utveckla goda relationer till externa parter och kunna förbereda dem på kommande arbetstoppar, säger Mattias Jacobsson i ett pressmeddelande.

Han tipsar om att ett gemensamt projektkontor är ett ganska enkelt och effektivt sätt att förbättra kommunikation och samordning.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.